ponedeljek, 23. april 2018

Namig no. 11
Nov teden in nov namig, tako da pozdravljeni dragi bralci in bralke. Namigi kar dežujejo z izjemo velikonočnega ponedeljka. Danes se obračamo na cesto, na kolo ali pa tudi na avte. A ker je to blog, ki se vrti na bolj kot ne telesni pogon, se bom dotaknil cestnih koles. Gorskih koles tukaj ni omenjati, morda kar se tiče teže. Danes bo govora o večni tekmi med aerodinamiko proti teži.

Preden so cestna kolesa postala popularna so bili le najbolj zanesenjaki mahnjeni na jeklena kolesa, ki so bila težka in okorna. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja še ni bilo veliko govora o karbonu in aerodinamiki. No, v tekmovalnem kolesarstvu da, a za navadne smrtnike pač ne. Kdo je hotel imeti lažje kolo, je preprosto zvrtal luknje v okvir ali komponente. To se seveda ne dela več.

Vrnimo se v preteklost, v leto 1989, ko je Greg LeMond s svojim, za takrat vesoljskim aerodinamičnim kolesom pometel s konkurenco v kronometru in seveda zmagal na Tour de France. Od takrat naprej se inženirji trudijo v tej smeri.

Ne pozabimo pa seveda omejitev, ki jih je UCI uvedel glede teže koles leta 2000. Najlažje kolo sme biti težko 6.8 kg. Če je kolo lažje od tega, mora biti kolo obteženo z utežmi. To velja za tekmovalno kolesarstvo. Inženirji različnih proizvajalcev se neumorno trudijo narediti kolesa čim lažja, a ponavadi na ceno materiala in na žalost varnosti. Po pravici povedano, se ne upam usesti na kolo lažje od 4 kg in se peljati po naših cestah.

Sem že izgubil rdečo nit. Skoraj da. Najprej sem hotel samo navesti nekaj dejstev in morda razsvetliti nepoznavalce.

Skratka, sedaj smo v telu 2018, ki je v ozadju tehnologija še kako velika. Če damo tekmovalno kolesarstvo na stran, saj pač je tekmovalcev veliko manj kot rekreativcev. Prvo vprašanje je; kako narediti kolo lažje? Preprost odgovor je; debelina denarnice. Lažji materiali kot so karbon in titan pač niso poceni. Drugo vprašanje; kako narediti kolo bolj aerodinamično? Odgovor je; z aerodinamičnimi komponentami. Dodajanje aerodinamičnih komponent je malce ceneje kot zamenjevati z lažjimi. Dodatki kot so triatlonski nastavek krmila, aerodinamični obroči ali nastavki za okvir so cenejši.

Lightweight kolo. Eno najlažjih na svetu.Ampak, če bom lažji bom šel hitreje v hrib. Seveda, da boš šel. Najprej se vprašaj, po kakšnem terenu kolesariš; ali je bolj hribovito ali bolj ravno. Morda si že kdaj opazil, da do hitrosti cca. 25 km/h ni težko priti. Naprej pa malo težje. Za vse to je kriv nevidni sovražnik, ki se mu reče zračni upor. Prokleti k****. Ko kolesarimo hitreje od 25 km/h, porabimo približno 90 % energije, samo da se prebijemo skozi tega nevidnega sovražnika. Se je za vprašati, koliko watov obračajo profesionalni kolesarji na kronometru. Še to, v 5 % klanec je še zmeraj boljše aerodinamično kolo kakor lažje, saj v tak klanec še zmeraj premagujemo zračni upor kot pa gravitacijo.

Aerodinamično kolo. Ni kronometrska specilaka.


Lažje kolo bo šlo hitreje v klanec. No, kolo samo ne. Tudi kolesar pač ne sem izgledati kot reklama za michelin pnevmatike. Najprej je treba kakšno kilo na sebi izgubiti. Kar se pa samega kolesa tiče, pa je pomembna tudi razporeditev teže. Če imamo dva para platišč, oba težka 1,5 kg na par. Ene so z lahkimi karbonskimi naperami, keramičnimi ležaji in jeklenimi obroči, druge pa so z aluminijastimi naperami, jeklenimi ležaji in karbonskim obročem. Prve so težje na obodu, druga pa na sredini. Se pozna vse to, ko je treba poganjati v klanec. Pri vseh ostalih komponentah se pa to na srečo ne pozna. A vsak lažji del je seveda dražji. Vijaki in matice iz titana, karbonska krmila in držala nanesejo ceno.

Aerodinamično kolo bo šlo hitreje po ravnini. Ne pravim, da je potrebno imeti kronometrsko "kozo", pač pa če imamo triatlonske nastavke za krmilo, obroče z višjim robom ter oprijeta oblačila, se bo zmanjšal zračni upor in bo za isto hitrost porabljeno manj moči. Vsi nastavki, za povečanje aerodinamičnosti so malce cenejši, ker tu teža ne igra prevelike vloge. Tudi sama teža kolesarja igra manjšo vlogo kot za v klanec. Ko pogledamo profesionalne kolesarje, ko imajo zadnji obroč poln, jim to pomaga ustvariti vrtilni moment.

Sedaj pa odgovor na vprašanje: ali aerodinamično ali lažje kolo? Ne vem odgovora, saj je to odvisno od vsakega posameznika.

To je to, za današnji namig. Če se odločaš med temi dvema vrstama, upam, da sem ti malo pomagal. Na kon

Do naslednjič.


.....................

New week and new clue, so hello dears readers. On the exception of easter monday the clues just keep coming in. Today we keep focus on the road, on the bikes and also on the cars. But this is a blog for physically activity, i'll be focusing on road bikes. MTB bikes will not be mentioned here. Today i'll discus the ongoing battle between aerodynamics versus lightweight.

Before the road bikes become popular, there were just a few enthusiast open for steel bikes which was heavy and cumbersome. In the 90's in the past century there wasn't much to talk about carbon fibers and aerodynamics. Well, maybe in profesional cycling, but not among the amaters. Wjo wants to had a lighter bike, he simply drilled a holes in the frame or components. This is not a practice enymore.

Lets go back in to the past, in the year 1989 when Greg LeMond, on his futuristic looking bike won the time trial and won the Tour de France. Engeneers have their effort in that direction.

Don't forget about UCI regulations from the year 2000 fo the minimal weight of the bike. The lightes bike in PRO Tour can be 6,8 kg. If the bike is lighter, a special weight are putted on. That regulations are for profesional cycling. Engeneers of diferent manufacturers are trying their best, to make a lightest bike possible, usualy on the price of material and saddly the safety. To tell you the truth, i will be scared to sit on a 4 kg bike and ride on our roads.

Did i loose the focus? Almost. I just want to let you know some facts and brighten those who don't know it.

Today, we are in year of 2018, where technology behind all that is great. If we put proffesionall cycling aside, because the proffesionall cyclist are less in number then amaters. First question: how to make a bike lighter? Simple answer is: the thickness of your wallet. Zhe lighter the material, like carbon fibers and titan don't come cheep. Second question: how to make a bike more aerodynamicall? Answer is: with a aerodynamicall components. Adding aerodynamicall components is easier and cheaper then light weight materials. Accessories like clip on handlebar, aero wheels or accessories fro the frame are cheaper.

Lightweight bike. One of the lightest in the world


But if i'm lighter, i'll be going much faster uphill. Of course you will go. But ask yourself, on what kind of terrain are you cycling: is more hillier or flat. Maybe you alredy notice that to speed about 25 km/h is not a problem to come. But faster is a little bit harder. The main reason for that is an invissible enemy called air resistance. Dam you. When we cycle faster than 25 km/h we spend about 90 % of our energy just to move this invisible enemy. I'm wondering, how many watts are rolling among the proffesionall cyclist in time trail. And one more thing, in 5 % grade uphill, the aerodynamical bike is faster than lightweight, because in that kind of hill, we still move air resistance than gravity.

Aerodynamicall bike. Not a time trial bike.


The lighter the bike, the faster it will go uphill. Well, just a bike alone it woudn't. The biker itself can't look like figure for michelin tires. First loose a pound or two. What is for the bike, the weight distribution is important. If we have a two sets of wheel, both weight a 1,5 kg per set. First one has a light carbon spokes, ceramical bearings, and steel ring, second has a aluminium spokes, steel bearings and karbon ring. First one are heavier on the outside, second in the center. A the other components the weight distriburion is not that issue. But every lighter part is more expensive. Nuts and blots from titanium, carbon handlebars and stems add up the price

Aerodynamicall bike will go faster on the flat terrain. I don't say that you need a time trail bike, but if you put on clip on bar, wheels with a higher edge and fitted chlotes, the drag will be reduced and for the same speed, you will use less amount of energy. All components for aerodynamicall efficiency are cheaper, because the weight is not that kind of issue here. Aslo the weight of a rider is less important that for uphill. When we look the proffesionall cyclist that they have disc back wheel, that gives them angular momentum.

And now the answer for the question: or aerodynamicall or lightweight? I don't know the answer. That is up to you.

This is it for todays clue. If you are tilting between this two options, i hope that i was helpfull.

'till next time.


ponedeljek, 16. april 2018

Namig no. 10Pozdravljeni v novem namigu tedna. Današnji namig vam razkriva kakšne vrste tekača oziroma športnika si. Na različnih prireditvah najdemo različne vrste udeležencev. Razlika je v hitrosti in odnosu. Preberi in morda se najdeš notri.

Elite – kot že samo ime pove, to so elitni tekači, ki ponavadi zasedajo stopničke na različnih prireditvah. Ponavadi so sponzorirani iz strani klubov ali izdelovalcev športne opreme, saj jim to prinaša ali dobiček ali opremo za tekmovanja in treninge. Imajo za seboj karavano ljudi, ki jim svetujejo in jih vodijo v njihovih športnih poteh. Elitnih tekačev je najmanj in zaradi tega so smetana na vrhu torte. Oni so tudi razlog, da ostali kupujejo izdelke, ki jih uporabljajo.

Egotripi – večina teh tekačev je kar dobro pripravljenih in tudi zasedajo stopničke na tekmah. A so malce slabši kot elitni tekači. Imajo pa še eno slabo lastnost; to je njihov ego. Ko zmagujejo, jim zrastejo krila in se počutijo nadljudje, a ko pa so malce slabši, pa se izgovarjajo na sto in en problem. Prepoznamo jih po tem, da so oblečeni v najnovejša oblačila in imajo najboljšo opremo. So dobri na tekmah, a jim je na poti njihov ego, ki jih tudi omejuje. Pred startom se prerivajo v ospredje, po poku startne pištole pa se zaženejo, kot da bi bilo tekme konec čez 200 m. In ne sprašujte jih o kakem nasvetu o čemerkoli. Ne bodo povedali, saj so to njihove skrivnosti.

Rakete – ti tekači spadajo v širšo skupino navadnih rekreativcev, a so malce boljši. Na vaških tekmah zasedajo stopničke, a na bolj uveljavljenih prireditvah pa morda pridejo med prvo deseterico. V nasprotju z egotripi, njihove skrivnosti radi delijo in tudi pomagajo slabšim. Te je težko prepoznati pred tekmo, saj se zlijejo med množico, imajo navadno opremo in oblačila, a po startu se poženejo naprej, začnejo po pameti in stopnjujejo tempo.

Rekreativci – to je najširša skupina ljudi. Cela množica jih je na vseh prireditvah. O teh ni kaj dosti povedati, saj sem spadajo (spadamo) večina vsi. Uporabljajo različne kose oblačil in opreme od različnih proizvajalcev. Pred startom skačejo, se raztegujejo, se fotkajo, smejijo, so zaskrbljeni in še kaj bi se našlo. Vsi bi bili radi rakete ali eltini tekači, a obenem vemo, da do tega ne bo prišlo.

Old skul fotri – posebna kategorija rekreativcev so stari fotri oziroma jih imenujejo tudi korenine. Njihova leta so šteta v več desetletjih, njihove izkušnje pa tudi v stoletjih. Nekateri med njimi so tekmovali na vseh mogočih prireditvah, ko smo mi še veselo plavali v jajčkih. Nekateri iz med njih uporabljajo opremo in oblačila še iz prejšnjega tisočletja, nekateri pa so že posodobljeni, a skupno jim je, da so prekleto dobri in da jim tudi mladi zavidajo njihovo vzdržljivost.


Polžki – počasi se premikamo proti koncu karavane. Medtem, ko so elitni tekači že dolgo naprej, ko so rakete še malce za njimi in ko navadni rekreativci veselo skakljajo naprej, se polžki premaknejo mimo startne črte. Nočejo, ne zmorejo ali ne znajo iti hitro, polžki vsako ravnino rahlo tečejo, za gor ali dol pa hodijo. Časovni limiti so njihova stalna spremljevalka. Če ne drugega, delajo najboljše fotografije, saj zaradi njihove hitrosti vidijo največ okolice in razgledov.

To je to za namig tega tedna. Upam, da ti je bilo všeč branje. Se vidimo naslednji teden v naslednjem namigu.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Hello in this weeks clue. This week i'll let you know, what kind of racer or a runner are you. There are many different types of racers that you come across different events. Difference is in speed of movement and their attitude.

Elite racers - like the names tells you, those are elite racers, that usually takes places at the top of the race. Normally they are sponsored by equipment manufacturers or clubs. Well that gives them or money or equipment  for races and training. They have a crew behind them which they give them guidance and plans in their paths. Elite racer are the lowest in races and they are creme de la creme. They are also the reason that rest of the world buys the equipment and use it.

Duche bags - most of them are good racers and also are at the top of the race. But they are little worse then elite. But they have another bad character - that is their ego. When trey are winning, they are above all and are some kind of superhumans, but when they loose, they have complains for a reason or two. They are recognized by the appearance to have the newest chlotes and equipment. They are good on races, but their ego is in the way, which is a huge limitation. They intrude in the front before the beginning and after the bang from the starter pistol, they are off. Don't ask them for an advice. They won't tell, because that are their secrets.

Rockets - those kind of racers are among the big bunch of normal recreational racers, but they are a bit better. On non known races are at the top, but on the well known races are among the top ten. In despite the duche bags, their secrets are for the people and tend to help the slower then them. They are hard to recognize them before the start, because they blend in the crowd, have normal equipment, but at the bang of the pistol, they are off, starts slow and then progressing faster.

Recreational - this is the far majority crowd on the races. It isn't to tell much about them, because here are the most of us. They use different peaces of chlotes and equipment from different manufacturers. Before the start, the run around, takes selfies and pictures, laughing, they are worried and some more of that. All of them wont to be an elite or rocket, but we know that isn't possible.


Old skull - this special group of peoples are old fathers. Their ages are counted in decades, but their experience in millennium. Some of them were on the all sort of races, while we all swim in our fathers eggs. Some of them still uses the same equipment from the last millennium and some of them are more new. What they have in common is that they are still fast and most of the young racers are jealous of them.


Snails - slowly we move to the back of the pack. While the elite are long gone and the rockets are a few steps behind them, when the recreationals are moving along, the slowly snails are crossing the starting line. They won't, can't or the couldn't the snails don't run fast. Every plains they run slowly, uphill and downhill they walk. Time limits are their constant companion. But they do the best looking pictures, because the of their velocity they see the more of the landscape and views.

That is all for this week. Hope that you like it. We will be back together next week in next clue.
x

ponedeljek, 09. april 2018

Namig no. 9
Pa naj bo luč“ je nekdo na začetku zakričal. Sicer ta luč sveti podnevi, ponoči pa je potrebno imeti kakšno svetilno napravo. Iz časa sveč, lantern in karbidnih svetil, smo prešli na baterijske oziroma električne svetilke, največji razlog pa je seveda naš slab dar za nočni vid. Žal se moramo s tem sprijaznit in pustiti tekanje po naravi prvotnim prebivalcem – živalim. Spodaj preberi kaj je na voljo in kaj bi ti najbolje odgovarjalo.

Začel bom z malo teorije, ker vem, da je na trgu ogromno različnih produktov in zaradi tega nastane zmeda, kaj vzeti, kaj je uporabno in kaj priporočljivo.

Najprej merske enote. Sigurno ne gre mimo tega, da ti vsak pove, da vzemi svetilko, ki ima največ lumnov. Lumen je samo eden izmed treh parametrov oziroma sveilinih metrov, iz katerih vemo, kako bo svetilka močna, razdalja svetenja in čas svetenja. Poznamo watt, lux in lumen.

Watt – merska enota watt nam pove kako je svetilno telo močno. To seveda ne pomeni, da večji kot je watt, bolj bo svetila. Pomeni samo, da porabi več energije, proizvede več toplote in manj časa sveti. Ker si nobeden ne želi, da ima pri sebi namesto svetilnega telesa, grelno, je bolje, da ima manj vatov. Sodobne LED svetilke imajo mnogo manj vatov kot navaden halogenske, a svetijo isto ali celo močneje.

Lumen – merska enota, ki pove kolikšno svetlobo odda svetilno telo. Problem nastane, ker nekatere svetilke obljubljajo veliko število lumnov, a tega ne izpolnijo. Zakaj? Hudič je v detajlih. Ne povedo, kje so bili ti lumni merjeni. Namreč maksimalno število lumnov pove, njegovo svetilnost na tisti razdalji. Lumni merjeni na razdalji 2 m, bodo na razdalji 10 m manjši.

Lux – tretja merska enota, ki pove svetilnost na površini. Po domače povedano, kako svetla bo površina na katero posvetimo. Seveda spet detajl. Lux je merjen samo na eno enoto površine. Kaj!? Če je merjen s 100 lux na en kvadratni meter iz določene razdalje in če se premaknemo nazaj, da posvetimo 4 kvadratne metre, bo moč lux-a samo še 25.

Sonce, ki sredi dneva najbolje sveti proizvede na zemlji približno le 1 lumen, a sveti z cca. 15000 – 25000 lux, polna luna v jasnem nebu pa sveti le z cca 1 – 5 lux in nekaj malega 0,001 lumnov.

Do naslednjič.Let there be light“ said someone at the beginning. Well, that light is wisible by day, but by night we need some kind of light device. Time of candles and carbide lanterns are over and we got to the electrical lights, and the main reason is our bad gift of night vision. Sadly we have to deal with that and let the night running to the original habitants – animals. Read below what is available and what is best for you.

I'll let you know some theory because we all know, that on the market there is a lot of products and the confusion is, what to get and what is recomended.

First, the unit of measurment. We can get trough, that everybody says „take the light with most lumens“ Lumen is just one of three units of measurment from wich we can know the brightnes, distance and time of illumination. We know the watt, lumen and lux.

Watt – unit of measurment that that says, how powerfull the lightning body is. That doesn't mean, the more wats, the more will shine. That means, consume more energy, produce more heat and shine less time. Nobody wants to have insted illumination body, heated body, is better to have less watts. Modern LED lights have less watts than regular halogen, but shines the same or more.

Lumens – unit of measurment tell how the bright the bulb is. The problem is that most of the light promises many of lumens, but doesn't fulfill that. Why? The devil is in the details. It doens't says, where was the lumens mesured. Well, the maximall number of lumens says its maximal brightnes at that distance. Lumens mesured at 2 meters will be less brigth mesured at 10 meters.

Lux – the third unit of mesurment that says the brightnes on the surface. To say it easy, how bright will be thr surface wich is illuminated. And of course, a detail. What? If we light a surface with 100 lux on 1 square meter from a certain distance and then we move back to illuminate 4 square meters, the power of lux will be just a 25.

The sun that shines on the bright day, it produce just a 1 lumen on the surface, but it shines with a 15000 – 25000 lux. A full moon on a clear sky shines with a 1 – 5 lux, and produce sometnihg between 0,001 lumens.

Untill next time.

ponedeljek, 26. marec 2018

Namig no. 8Pozdravljeni bralci v tem tednu, ko zopet predstavim namig, ki lahko pomaga pri vašem vsakdanu. V tem tednu se bom posvetil kolesarjem saj se počasi začenja kolesarska sezona. No, v toplejših koncih naše male deželice kolesarske sezone skoraj ni konec, drugje, pa gre v krajše zimsko spanje. Navedel bom nekaj malih namigov, ki bodo prav prišli pred začetkom kolesarjenja. Navedel pa bom tudi en hud trik, ki je še posebej primeren za začetnike.

Če smo ob koncu prejšnje sezone kolo pustili viseti v garaži in ga nismo vsaj malo poservisirali, je sedaj idealen čas, da to storimo. Najprej kolo postavimo na tla in iz njega obrišemo prah, ki se je nabral čez zimo. Vizualno preverimo celo kolo, da ni kje kakšne poškodbe. Za začetek preverimo pnevmatike in ocenimo v kakšnem stanju so. Ali so preparele ali ne in kako so obrabljene. Če so, je čas za zamenjavo. Nato preverimo zračnice ali so preparele. Pregledamo še napere ali špice na kolesih. Z izvijačem gremo po vsaki in če imajo vse napere isti zvok, so OK. Razlog, da najprej pregledamo kolesa in pnevmatike je ta, ker vzamamo kolesa dol iz okvirja lahko premaknemo menjalnik.

Pregledamo še gibljive dele; oba menjalnika, zavore, ročice menjalnika in gonilko. Damo kolesa nazaj na okvir in zavrimo gonilko, da vidimo ali veriga lepo teče, brez neprijetnih, cvilečih zvokov. Vmes pritisnemo na zavore, da vidimo ali lepo zavirajo ter, da ni zavorna guma postala plastična. Preverimo še premikanje ročic menjalnika in smo končali.

Sedaj pa še tisti hud trik, ki sem ga omenjal. Če si začetnik in ne veš, kako se pregleda in servisira kolo ga raje pelji na servis, kjer ti ga pogledajo in po možnosti odpravijo napake. Ni tako težko in tudi ceneje je, kot servisiranje avtomobila.

To je bil ta namig in nasvet. Naj bo vreme toplo, klanec položen in veter naj piha v hrbet.
Do naslednjič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hello dear readers in this weeks clue, where i'll present you some new knoledge, which can help you in every day life. In this week, the word is around cycling, because a cycling season is about to come. Well, in the warmer places in our little country, the season has never ended, but some elsewhere the season has gone to winter sleep. I'll let you know some usefull tips which will come good before the cycling. And i'll let you know a hitt, which is great if you are a beginner.

When last season ended and we left our bike hanging in the garage and we didn't make a little servis, now this is a iedal time to do it. First thig to do it, to put down the bike and wipe the dust off. We take a look for some damage. For a start we take a look at the tires it they are worn out and if they are broke. If they are, we get some new ones. Then look at the tubes also if they wor out. Chesk the spoke of the rim. Take a thin metal tip and slightly tip to the spokes. If the souns is equal, the spokes are OK. The reason, to look first at the wheels, when we take down the wheels, we can move the rear transmition.

Then take a look at teh moving parts; both transmitions, breaks, transmition levers and the crankset. Put the wheels back on the frame and spin the wheels to see, if the chain runs smoothly, without any unpleasant noises. In between, hit the brakes to see if it brakes proper, and if the braknig gum did not become plastic. Check the movement of the transmition levers and we are done.

And now the trick that i've mentioned. If you are a beginner in this area and you don't know how to fix a bike, take it to the service, where they take a look at the bike and eliminate any potenital error. It's not that hard and is cheaper than service a car.

This was this clue and a hint. Let there be a warm weather, the ascent not that steep and the wind blows in the back.
Untill next time.

ponedeljek, 19. marec 2018

Namig no. 7Pozdravljeni dragi bralci in predrage bralke v novem namigu tedna. Najprej dolg iz prejšnjega tedna in sicer žrebaje nagrajenca in oddaja knjige Neučakan optimist – Bill Gates s svojimi besedami.

In srečna izžrebanka je Mojca Koligar. Čestitke dobila si omenjeno knjigo, ki jo dobiš po pošti. Obilo užitka pri prebiranju.

In sedaj se lotimo novega namiga. Zima je še kar tukaj. Sicer koledarska zima bo kmalu prešla v pomlad, a vrhovi so še kar pobeljeni, prav tako gozdovi. Danes bom podal nekaj malih napotkov o teku v oziroma po snegu ter zaščiti opreme in obutve. Zasnežena in pobeljena pokrajina je romantična in čudovita, a se kaj kmalu lahko spremeni v trpljenje. Sneg je lahko suh in mokast, moker in težek ali steptan in pomrznjen. Najhuje je, ko se lahko podlaga spreminja in metra v meter. Iz prijetnega steptanega snega se lahko, sploh na spustih, spremeni v ledeno ploskev. Na nekaterih delih pa se že topi in je podlaga premočena in blatna.

Nekaj malega o opremi. Obleci se v plasti oziroma čebulo, saj se od znotraj potimo in pregrevamo, od zunaj pa pritiska mraz. Priporočljive so dolge nogavice, da dodatno zaščitimo noge. Na pozabi na rokavice in zaščiti glavo s kapo. Obutev v mrazu in mokrem pa seveda mora biti nepremočljiva. Gore tex membrana ali podobno je obvezen del zimske opreme. Če nimamo nepremočljive obutve si lahko pomagamo na nekaj načinov. Prvi je, da si omislimo sprej za impregnacijo in prešpricamo obutev. Nekaj malega bo zaščitilo, a če je obutev bolj na bazi mrežice to ne bo velik pomagalo. Naslednji trik je, da prižgemo svečo ter pokapljamo obutev z voskom. Vmes vosek zgladimo in vtremo v obutev. Garantirano, da ne premoči a tudi ne diha. Malce bolj čuden trik pa je, da imamo obute dvoje nogavice, vmes pa si damo tanko plastično vrečko. Obutev bo mokra, a noge bodo suhe.

Sedaj pa o samem teku. Vedno glej pred samo in pod noge. Podlaga se lahko konstantno spreminja. Stopaj na prste in nato na celotno stopalo. Delaj kratke korake. Za v hrib si pomagaj s palicami, če jih uporabljaš. Pri spustih pazi na poledenele dele, sploh pri strmih spustih, kjer je nevarnost zdrsa in s tem, da se odpelješ v dolino. Na ravninah, se pogosto zadržuje voda v luknjah in pod njo blato. Raje se ustavi ali zmanjšaj tempo ter pojdi naokrog, če je le mogoče. In nenazadnje, pazi na prezgodaj zbujene medvede.

Če imaš kak trik, ki ga uporabljaš za zaščito ali nasvet, ki sem ga morda izpustil, kar napiši spodaj v komentar. Naslednji teden se zopet beremo.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hello dear readers in a new clue of the week. First, a debt from last week and that is announcing a lucky winner who will get an copy of Impatient optimist – Bill Gates in his own words.

And the lucky winner is Mojca Koligar. Congratulations, you have recived this book, which you'll get it by mail. Plenty of joy while reading this book..

And now, lets go into new clue. Winter is still here. Well calendar winter will be soon over, and spring will be here, but some peaks are covered with snow, not to mention the forests. Today, i'll let you know some tips on running on or trough snow and some protection of your equipment. Snowy and white landscape can be romantic and beautifull, bau can also be pain in the ass. Snow can be dry and powdery, wet and hard or icey. The worst part is, that surface can change step by step. From hard surface, it can easy transform to ice, especially on descent. But somewhere the snow is melting and the surface is covered in water and mud.

Let's talk about equipment. You should put dress like an onion, that means that you should put more layers of chlotes, because we tend to sweat in the inside, while cold is freazing in the outside. Long socks are recomended, so we protect our feet a little bit more. Don't forget about a pair of gloves and hat. Waterproof shoes are a must in a cold and wet environment. Goer tex or similar material is mandatory part of winter equipment. If we don't have a waterproof shoes, we can help ourselfs with a few simple tricks. You can get a water repellent spray and spray your shoes. It'll do the job, but if it's to much mesh on your shoes, that won't do. Second trick that works is to lit a candle and pour the wax on your shoes and rub it in. Guarantied that is waterproof, but also air tight. Last trick is, that we have a two pairs of sock, and in between the socks we put a thick plastic bag. The shoes will get wet, but your feet will stay dry.

Now, we talk about running in the snow. Always look in fron of you and keep your eyes on your feets. The surface can change continuously. When you land your feet, first put your toes on the ground and then the whole sole. Do short steps. When going uphill, use a walking poles if you used them. On the descent, watch out for frozen parts of the surface, especialy on steep descent, where is danger of falling down and get a quick ride to the bottom. On the plains, where are some holes, the water is still there and underneeth is mud. Stop or reduce your speed and think of a way to get around. And finnaly, watch out for an early woken bears.


If you use some simmilar trick, that i forget to mention it, tell us your secret in the comment box. Next week, next clue.

ponedeljek, 12. marec 2018

Namig no. 6


Pozdravljeni dragi bralci v tem novem tednu, ki prinaša nov namig in nova znanja. Današnji 
namig je motivacijske narave, kjer bom navedel nekaj malih citatov svetovno znanega moža po imenu Bill Gates in mislim, da ne potrebuje posebne predstavitve. Danes pa nujno prebrat ves sestavek, saj se nekje skriva nagradna igra, kjer bom oddal zanimivo reč.

Bil Gates je optimist. Je vizionar. Je poslovnež. Je človekoljub. Pa še marsikaj bi se našlo.

Kaj pravi o vodenju zaposlenih:
Ljudje igrajo računalniške igrice v službi, a poleg tega čečkajo s svinčniki. Jim zato vzamete svinčnike? Sodobne delovne sile ne vodimo na ta način. Ljudem moramo zaupati.

Kaj o tveganju:
Ko moraš tvegati, je potrebno malce slepote. Pregnati moraš dvom in reči: „Lotili se bomo tega nepreverjenega izdelka. Potrudimo se po najboljših močeh.“

Kaj o napakah:
Na začetku smo naredili veliko korakov v napačno smer. Ker smo bili med prvimi, smo morali narediti več napak od drugih.

Sedaj pa nagradna igra. Podarjam knjigo Neučakani optimist – Bil Gates s svojimi besedami. Da dobiš knjigo je potrebno storiti naslednje. Malce pobrskaj po spletu ali kje drugje in najdi kak zanimiv citat od Bill-a Gates ter ga napiši spodaj v komentar. Med vsemi bom izžrebal enega ali eno, ki bo dobil knjigo. Časa pa je do naslednjega namiga.


Neučakani optimist - Bill Gates s svojimi besedami


Kaj pravi o uporabnikih:
Vaše najbolj nezadovoljne stranke so vaš najboljši vir učenja.

IT kot panoga:
Ta panoga se hitro spreminja in nihče nima zajamčenega položaja. Naš položaj mi je bolj všeč od drugih, a nikakor ni zajamčen.

Pa smo skupaj prišli do konca namiga tega tedna. Namig tega tedna nam daje upanje in smer, da smo vsi optimisti in moramo gledati v prihodnost, se učiti na naših napakah in nikoli ne odnehati.

Do naslenjič.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hello dear readers in this weeks clue, which brings new a new clue and a new knowledge. Todays clue has a motivational touch, where i'll let you know some quotes from a wolrd known man Bill Gates and i thik that he doesn't need some special presentation. Todays reading is a must, because there is a prize winning contest.

Biil Gates is an optimist. He is a visionary. He is a buisnessman. He is philantropist. And some more of that not to mention.

What he says about employee managment:
Peple plays video games at work, but beside that, they doodle with pencils. So, you take away their pencils? You can't leed modern work force in that way. They must be trusted.

What about risk:
When you have to take a risk, you must be a little bit blind. You must dispel the doubt and say: „We'll take on this untested product. Lets do our best.“

What about mistakes:
In the beginning we took a lots of steps in the wrong direction. Because we was the first, we had to make a many more mistakes than others.

And now the contest. I'll give away a free book caled Impatient optimist – Bill Gates in his own words (Slovenian version). If you want a book, you have to do these steps. Go online or somwhere else and find some interesting quote from Bill Gates. Than post it in the comment section. Among all the comment, i'll take a draw and one of you will get the book. You have time untill next clue.

Impatient optimist – Bill Gates in his own wordsWhat about users:
Your most unsetisfied costumers are the best learning source.

IT as industry:
This industry changes a lot and no one has guaranteed job position.I like our position better, but certainly not guaranteed.

So we came to the end of this weeks clue. This weeks clue give us hope and guidance that all of us are optimists and we must look in the future, learn on our mistakes and never give up.


Untill next time

ponedeljek, 05. marec 2018

Namig no. 5Pozdravljeni dragi bralci v tem namigu tedna. Nekaj namigov je že za nami, ogromno pa jih še bo. Glede na to, da smo že v mesecu marcu in bo sezona za aktivnosti na prostem kaj kmalu tu, sem spravil skupaj kratek sestavek o eni res osnovni vaji. Reče se ji statična drža oziroma po angleško „plank“. Vaja je primerna za krepitev centra našega telesa oziroma notranjih trebušnih mišic.
Pa saj delam trebušnjake“ bo kdo pomislil. Ja, trebušnjaki so za zunanje mišice, statična drža pa stabilizacijo. Po domače povedano, odpravlja posledice sedenja in nam daje pokončno držo.
Poznamo dve različici plus nešteto variacij. Statično držo z iztegnjenimi rokami in statično držo z oporo na komolcih. Prva je malce lažja za začetnike.

Kako ji izvedemo: postavimo se kot pri položaju za skleco. Dlani so na tleh, v širini ramen, komolci so rahlo pokrčeni, Ramena so nad dlanmi in so zaklenjena. Rahlo spustimo lopatice, trup je poravnan, boki in kolena so iztegnjeni. Prste na nogah imamo na tleh, v širini bokov. Pri tej vaji gre za statično vajo, to pomeni, da samo držimo ta položaj, kolikor časa je mogoče. Med vajo normalno dihamo. Če začutimo rahlo bolečino v predelu križa, trup malce dvignemo.
Če je vaja še pretežka, oziroma je ne moremo izvajati več kot 10 sekund, vajo izvedemo tako, da imamo kolena na tleh.


Statična drža z iztegnjenimi rokami


Najpogostejše napake:
  • vrat ni iztegnjen, pač pa glava visi proti tlom
  • komolci so popolnoma iztegnjeni
  • trup ni poravnan, pač pa so boki obrnjeni proti tlom

Statična drža, za malce napredne pa je vaja z oporo na komolcih. Vse velja isto, le komolce imamo pokrčene na tleh, podlahti pa so vzporedno s tlemi.

Statična drža na komolcih


Še nekaj koristnih napotkov. Vajo izvajamo najmanj 10 sekund. Ko se telo začne tresti, poizkusimo zdržati še malo, saj s tem večamo vzdržljivost. Da se dobiti tudi programe, po katerih treniramo in se izboljšujemo.

Upam, da je napotek tega tedna prišel prav. Za tiste, ki to redno izvajajo, je samo osvežitev, za tiste, ki pa jo bodo začeli, pa le pogumno naprej.


Hello dear readers in this weeks clue. Few of a hints are behind us, but a many more a yet to come. We are already in the month of march and the season of outdoor activities will be soon here. I've put together a little piece of content of a one basic exercise. It's named a plank and is suitable for strenghtening of our core or internal abdominal muscles.
But i'm doing some sit-ups“ will anybody said to himslef. Yes, but sit-ups are for external muscles, but plank is for stabilization of the body. In other words, it eliminate the causes of sitting and gives a stand up posture.
There are two versions and countles variations. A plank with straight arms and a plank with bended elbows. The first one is suitable for beginners.

How to do it: the start point is like in push-ups. Palms are facing he floor, in a shoulder width, the elbovs are slightly bendt. Shoulders are above the palms and they are locked. We slightly lover the scapula, torso is extended, the hips and knees are extended too. The toes are in contact with the floor, in hip width. In this exercise we are not in movement, but we just hold on that position static as long as possible. During the exercise we breath normaly. If a slight pain is happening in our lower back, we lift the torso a little bit.
If the exercise is still hard or we can hold on more than 10 seconds, we put our knees on the floor.

Straight arms plank


Common mistakes:
  • the neck is not streighten, but the head hangs down
  • the elbowes are completly extended
  • the torso is not pararel with the floor, the hips are bended

A plank for advanced is an exercise with an elbows on the floor. The exercise is the same, but elbows are bended, laying on the floor, forearms are parallel with the floor, facing foward.

Elbow plank


Just a few helpfull hints. We hold on durring an exercise for al leats 10 seconds. If the body begins to shake, we continue a little bit longer, in this way we increase our stamina. Some programs can be recived and we can continue and improve ourselfs.


I hpoe that this weeks clus was helpfull. For those whose exercise is constant is just a refreshment, but for those who is starting, keep up the good work.